Farshid Bolouri - My courses
Farshid Bolouri - My course mobile

به عنوان یک مشاور ارشد کسب و کار با تجربه، افتخار دارم که دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه‌هایی چون برندینگ، بازاریابی، مدیریت تجربه مشتری، و توسعه محصول ارائه دهم. این دوره‌ها، که بر پایه دانش و سوابق کاری متنوع من طراحی شده‌اند، ترکیبی از مبانی نظری و رویکردهای عملی و کاربردی را در بر می‌گیرند. هدف من، اشتراک گذاری دانش و تجربیات با افراد و سازمان‌هایی است که به دنبال ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های خود و کارکنانشان هستند. یک گام مهم در مسیر پیشرفت حرفه‌ای شما، انتخاب دوره‌ای است که به طور مستقیم با اهداف و نیازهای شما هم‌راستا باشد. بیایید با انتخاب دقیق‌ترین دوره‌های آموزشی، مسیر رشد و توسعه خود را هموارتر کنید.

Farshid Bolouri - Branding Course

دوره برندینگ و برندآفرینی
اطلاعات بیشتر

Farshid Bolouri - Marketing Course

دوره بازاریابی و توسعه بازار
اطلاعات بیشتر

Farshid Bolouri - Experience Management Course

دوره مدیریت تجربه
(مشتریان و کارکنان)
اطلاعات بیشتر

Farshid Bolouri - Product Management Course

دوره مدیریت توسعه محصول
اطلاعات بیشتر

Farshid Bolouri - Artificial intelligence in Business Course

دوره تحول کسب و کار
با بکارگیری هوش مصنوعی
اطلاعات بیشتر

Farshid Bolouri - Branding Course

دوره برندینگ و برندآفرینی
اطلاعات بیشتر

Farshid Bolouri - Marketing Course

دوره بازاریابی و توسعه بازار
اطلاعات بیشتر

Farshid Bolouri - Experience Management Course

دوره مدیریت تجربه
مشتریان و کارکنان
اطلاعات بیشتر

Farshid Bolouri - Product Management Course

دوره مدیریت توسعه محصول
اطلاعات بیشتر

Farshid Bolouri - Artificial intelligence in Business Course

دوره تحول کسب و کار
با هوش مصنوعی
اطلاعات بیشتر